Doradztwo

TZ Polska Sp. z o.o. należąca do firmy Tüschen & Zimmermann GmbH & Co. KG , w ramach nawiązanej współpracy z firmami HESE Maschinenfabrik GmbH  oraz Components For Energy Technology GmbH (CFE) wdraża i rozpowszechnia na rynku polskim nowe rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne zarówno w branży gorniczej jak i hutniczej.

Firma HESE Maschinenfabrik GmbH jest wiodącym producentem systemów transportowych - przenośników taśmowych, w tym również przenośników taśmowych z techniką napędową TT. Zakres działań to przemysł górniczy, stalowy, hutniczy oraz energetyczny.

Firma Components For Energy Technology GmbH (CFE) jest firmą działającą w branży technologicznej zajmującą się rozwojem i kontrukcją wentylatorów osiowych z zastosowaniem ich w przemyśle górniczym i energetyce.

Dla każdego przedsięwzięcia firma TZ Polska Sp. z o.o. wykonuje własne obliczenia, zarówno w zakresie doboru sprzęgieł jak i układów sprzęgłowo – hamulcowych  w celu określenia właściwego doboru rodzaju (typu) sprzęgła oraz ilości i typów hamulców potrzebnych do hamowania w planowanych urządzeniach.

Ponadto prowadzimy nieodpłatne instruktaże dla użytkowników naszych urządzeń które mają na celu przybliżenie im właściwości nowego produktu. Instruktaże składają się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Dzięki temu iż posiadamy przenośnik taśmowy możemy zaprezentować całą gamę naszych produktów w praktyce a nie tylko w teorii. Podczas instruktażu pracownicy kopalni uczą się obsługi naszych urządzeń w warunkach w jakich one pracują.

Go Top