Sprzęgło elastyczne kłowe TSCHAN S typ S-SDD-5/S-SDDL-5

Sprzęgła TSCHAN

Sprzęgło elastyczne kłowe TSCHAN S z wkładką elastyczną i elementem pośrednim umożliwiającym wymianę wkładki bez rozsuwania piast: 
typ S-SDD-5 - wykonanie standardowe, 
typ S-SDDL-5 - z jedną lub dwiema wydłużonymi piastami

Sprzęgło kłowe TSCHAN S z wkładką elastomerową charakteryzują następujące właściwości:

 • elastycznie skrętne kompensujące przemieszczenia kątowe, przestrzenne i osiowe,
 • wymiana wkładek bez konieczności rozsuwania piast,
 • sprzęgło przenosi moment obrotowy również w przypadku zniszczenia wkładek elastycznych,
 • bardzo dobre tłumienie uderzeń i drgań obrotowych,
 • sprzęgło może pracować w dowolnym położeniu i kierunku,
 • olejoodporność materiału wkładek
 • zakres temperatur od - 30° do + 100°C,
 • średnica zewnętrzna do 400 mm,
 • owiercenie piast do 160 mm,
 • nominalny moment obrotowy do 13 350 Nm, maksymalny moment obrotowy do 40 000 Nm,
 • prędkość obrotowa do 15 000 rpm.

PARAMETRY PRACY:

Nominalny moment obrotowy:Maksymalna prędkość obrotowa:Średnica wałów:
130 ÷ 8 900 [Nm] 7 000 [1/min] 45 ÷ 160 [mm]

Do pobrania:

Go Top