Sprzęgło SSV/SP

Sprzęgła TZ

Sprzęgło kłowe elastyczne skrętne z o dużym współczynniku kompensacji poosiowej. Umożliwia wymianę wkładki elastycznej bez konieczności rozsprzęglania układu.

Cechy szczególne:

 • podatnie skrętny układ sprzęgłowy dla dynamicznych systemów napędowych;
 • ograniczanie sił dynamicznych podczas rozruchu oraz drgań poosiowych;
 • sprzęgło przyłączeniowe dla hydrodynamicznych systemów napędowych;
 • wymiana wkładki elastycznej bez konieczności rozsprzęglania układu.

sprzegloSSVSPSimplex

MOŻLIWE WYKONANIA:

Wielkość sprzęgła K (Wielkość= D1)230260300360
TKN (VkG/VKB) Nm 1700/980 2650/1530 3900/2280 6500/3760
Tkmax (VkG/VKB) Nm 5150/2940 7950/4590 11700/6840 19500/11280
nmax min-1 3250 3000 2500 2150
d1max mm 65 85 90 125
D2 mm 220 265 315 360
D3 mm 265 310 360 420
D4 mm 290 345 385 455
dL mm 13 14 14 18
Liczba Szt. 8 12 16 16
Lmax mm 148,50 181 222 271
Lmin mm 134,50 166 207 256
l1 mm 110 140 172 212
l2 mm 4 4 4 5
l3 mm 20 22 30 35
MA Nm 85 85 85 210
Masa 1) kg 14,50 22,50 34,00 69,500
Moment bezwładności 1) kgm2 0,0540 0,1230 0,2760 0,7990

1Podane masy i momenty bezwładności dotyczą d1max
VKG = Wkład sprzęgła z Poliuretanu / zielony
VKB = Wkład sprzęgła z Poliuretanu / niebieski

Opcje:

 • Piasty sprzęgła wiercone na gotowo (zgodnie z normą DIN 6885)
 • Stożkowe otwory w piastach sprzęgieł
 • Piasty sprzęgieł z dwoma rowkami wpustowymi
 • Wyważanie sprzęgła zgodnie z normą ISO 1940 – wyważanie w klasie G 6,3
 • Różne twardości  wkładek elastycznych.

Zastosowanie:

 • przemysł maszynowy (ogólnie)
 • przemysł ciężki
 • przenośniki zgrzebłowe
 • przenośniki taśmowe powierzchniowe i w górnictwie podziemnym

Do pobrania:

Go Top