Układy sprzęgłowo-hamulcowe

Układy sprzęgłowo - hamulcowe

Układ sprzęgłowo-hamulcowy z hamulcem BKG 900 PL/ GBS III dla przenośnika taśmowego

uklad_sprzeglowo_hamulcowyTechnologia GBS III realizuje liniowe, niezależne od obciążenia cyfrowo regulowane hamowanie przenośników taśmowych w zadanym czasie. Hamowanie rozpoczyna zadany sygnał stop z układu sterowania przenośnika taśmowego lub przerwanie obwodu blokad. Podczas zaniku napięcia możliwe jest hamowanie przenośnika z zadanymi parametrami ze względu na zainstalowany akumulator.

uklad_sprzeglowo_hamulcowy_schemat

Główne komponenty systemu GBS III

Elektroniczny system GBS III składa się z urządzenia serwisowego GBS oraz rozmieszczonych na hamulcach układów regulacji hamowania. Komunikacja z pojedynczym hamulcem odbywa się przez protokół komunikacyjny (Feldbus linia 0). Kontrola i koordynacja tego połączenia odbywa się przez urządzenie serwisowe (sterownik BFS 8.11). Dane (napięcia, prędkości, prądy, parametry, itp.) oraz komunikaty serwisowe zostają wyświetlane na wyświetlaczu LCD.

ush_hamulec_bkg900plgbslll

Hamulec BKG 900 PL/GBS III

ush_przyrzad_regulujacy_gbslll

Schemat blokowy  przyrządu regulującego GBS III

ush_urzadzenie_serwisowe

Urządzenie serwisowe

Diagnozowanie błędów oraz nastawa parametrów w menu odbywa się za pomocą klawiatury. Komunikacja z układem sterowania przenośnika taśmowego zachowana jest przez złącze Feldbus lub przez We/Wy stykowe. Urządzenie serwisowe może kontrolować do 16 układów regulacji hamowania na hamulcach.

Rozdzielacz elektro-pneumatyczny

ush_rozdzielacz_elektro_pneumatyczny

Rozdzielacz elektro-pneumatyczny zaopatruje do 4 hamulców w lokalnej jednostce napędowej w sprężone powietrze oraz napięcie elektryczne.

Rozdzielacz elektro-pneumatyczny na 100kW jednostce napędowej:

ush_rozdzielacz_elektro_pne

Podsumowanie

 • Zgodność z dyrektywą maszynową
 • Technika funkcjonalnego bezpieczeństwa
 • Pasuje do innych układów sprzęgłowo-hamulcowych;
 • Funkcja zatrzymania awaryjnego;
 • Trwały i łatwy w montażu;
 • Automatyczna kompensacja zużycia szczęk hamulcowych;
 • Hamowanie niezależne od załadowania przenośnika;
 • Odporny na zaniki napięcia przez zainstalowany akumulator;
 • Współpraca z wszystkimi systemami sterowania;
 • Szczegółowe komunikaty ruchowe; ( hamulec otwarty/zamknięty itp. )
 • Szczegółowe komunikaty przeglądów; (wstępne zużycie okładzin)
 • Szczegółowe komunikaty procesowe; (obroty, napięcie prąd itp.)
 • Szczegółowe komunikaty błędów. (sprężone pow. <3,5 bar itp.)


Układ sprzęgłowo-hamulcowy z hamulcem BKG 900 PL/ IFVÜL  dla przenośnika podścianowego

Ze względu na dotychczasowe doświadczenia kopalni w eksploatacji zgrzebłowych przenośników podścianowych, w których wybieg nieobciążonego urobkiem łańcucha zgrzebłowego po wyłączeniu napięcia zasilającego dochodził do 12 metrów, postanowiono znaleźć rozwiązanie techniczne, które umożliwi skrócenie tej drogi do minimum.

Przy tak długim wybiegu łańcucha przenośnika zgrzebłowego istniało realne zagrożenie dla osób pracujących wzdłuż trasy przenośnika tj. możliwe było wciągnięcie pod organ kruszarki pracownika, który przypadkowo dostał się na trasę przenośnika.

W 2010r. Firma TZ Polska wyszła naprzeciw potrzebom (z pomocną dłoni)  kopalń przedstawiając swoje rozwiązanie. 

ush_podscianowy

Do pobrania:

Go Top