Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

 

W dniu 23.02.2018 r. firma TZ POLSKA Sp. z o.o.  podpisała umowę na dofinansowanie projektu pod tytułem: „Badanie hamulców i zgarniaczy w warunkach warsztatowych oraz w środowisku pracy w celu poprawy ich parametrów”.

Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: I. Nowoczesna gospodarka, działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji produktowej stosowanej w skali kraju. Celem projektu jest zastosowanie innowacyjnych urządzeń, które znacząco ulepszą pracę oraz ograniczą spadek wytrzymałości jak również przedłużą okres żywotności taśmy transportowej. Przeprowadzenie stosownych badań umożliwi poprawę parametrów technicznych produktu oraz udoskonali czyszczenie taśmy transportowej. Okresowe sprawdzanie grubości okładki nośnej taśmy, obserwacja wytrzymałości taśmy na rozerwanie oraz ocena stopnia zużycia segmentów czyszczących, zapewni optymalną efektywność czyszczenia wzdłuż całej szerokości taśmy. Znacząca poprawa parametrów hamulca elektro-hydraulicznego zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz wyeliminuje dodatkowe wielkogabarytowe i kosztowne elementy układu sprzęgło-hamulcowego. Zdefiniowanie zasad działania oraz cech charakterystycznych hamulca elektro-mechanicznego pozwoli wyeliminować wady konstrukcyjne i montażowe urządzenia. Stosowanie hamulca możliwe będzie przede wszystkim w przemyśle ciężkim oraz maszynowym.

Wartość projektu: 543.838,64 zł

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie projektu z UE: 309.761,21 zł

Go Top